Prosjekter
sikrere skolevei

Skrevet av: Hans Kringstad

Publisert: 08 august 2011

Lesetid: 2 min

Nye fortau på skoleveger

Ugla og Breidablikk skoler får fortau.

Mandag 8. august startet arbeidet med fortau i Vestre Rosten. I løpet av høsten får dermed barna ved Breidablikk skole tryggere skoleveg. Breidablikk har ca. 250 elever på barnetrinnet.

Fortauet får en lengde på 470 meter. I anleggsperioden vil Vestre Rosten være stengt for gjennomkjøring mellom Myrmoen og Marcus Thranes veg. Det blir omkjøring i Jarvegen.

Bussen skal følge Industrivegen.

Ved Ugla skole er nytt fortau klart til skolestart på strekningen fra Gamle Osloveg til avkjørsel til skolen. Anlegget fortsetter videre inn i Per Sivles veg.

Ugla er en ungdomsskole med ca. 550 elever.

Miljøpakken for transport skaffer penger til begge prosjektene. Totalt er det satt av ca. 430 millioner kroner til trafikksikkerhetstiltak i Miljøpakken. Om lag halvparten går til sikrere skoleveger.