Prosjekter

Skrevet av: Miljøpakken

Publisert: 21 juli 2011

Lesetid: 2 min

Arbeidet i Søndre Ilevollen er i rute

Arbeidet med å etablere sykkelfelt langs Søndre Ilevollen går som planlagt. I morgen kommer asfalten på den delen som ligger nærmest […]

Arbeidet med å etablere sykkelfelt langs Søndre Ilevollen går som planlagt. I morgen kommer asfalten på den delen som ligger nærmest Ilaparken. Det blir da mindre endringer i kjøremønsteret og trafikantene oppfordres til å følge skiltingen.
 
 Vi har til nå kjørt trafikken østover (mot byen) i Søndre Ilevollen, i feltet som ligger lengst unna Ilaparken. Vestgående trafikk kjører i Nordre Ilevollen, sammen med buss og trikk. Dette har fungert over all forventning frem til nå, sier byggeleder Per Arne Enge i Statens vegvesen Region midt. – I løpet av neste uke vil trafikken bli lagt om, slik at østgående trafikk kjører på det arealet vi asfalterer i morgen, altså nærmest parken. De vil da krysse det østgående feltet i Nordre Ilevollen, og kjøre over trafikkøya som ligger mellom Nordre Ilevollen og Mellomila. Deretter vil de komme inn mot Kongens gate som i dag, forteller Enge som oppfordrer trafikantene til å følge skiltingen som gjelder til enhver tid.

Det er så langt i sommer arbeidet mye med vann, avløp og elektro. Sistnevnte innebærer nedsetting av kummer for signalanlegg og diverse fundamentering.  Alle lag i vegens oppbygning er på plass og tester av styrken har så langt vært svært positive. Det er i tillegg lagt en del kantstein. Fra og med i morgen starter som sagt asfalteringsarbeidet.

– Vi ber om fortsatt forståelse for at anleggsarbeidene kan medføre dårligere trafikkavvikling. Alle trafikanter oppfordres til å vise ekstra hensyn til både anleggsarbeidene, gående og syklende, avslutter Enge.

Tidligere saker på miljopakken.no om arbeidet i Ila:
– Bygger nytt sykkelfelt i Ila
– Godt i gang med omkjøringen i Ila

Kontaktperson:
– Byggeleder Per Arne Enge i Statens vegvesen Region midt –  tlf 950 02 672