Prosjekter

Skrevet av: Kristin Gjærevoll

Publisert: 21 april 2012

Lesetid: 3 min

Nye bompunkter og tidlig E6 Sør

Politikerne er enige om innholdet i den nye Miljøpakken.

Dette er noen av hovedpunktene:

  • 14 nye bompunkter
  • E6 Sør (Sentervegen-Jaktøyen) ferdig i 2019
  • Miljøgate i Elgeseter gate oppstart 2014
  • Byåstunnelen bygges
  • Ingen bompunkter rundt kjøpesenterområdene på Tiller og Lade

Raskere utbygging av E6

– Det nye innkrevingssystemet vil gi en økt inntekt per år på vel 220 millioner kroner, sier prosjektleder for Miljøpakken i Trondheim kommune, Henning Lervåg.

– Det gjør det mulig å bli ferdig med E6 Sentervegen-Klett i 2017, og den siste strekningen til Jaktøyen i 2019. Politikerne ønsker også å starte arbeidet med miljøgaten i Elgeseter gate. Mulige løsninger er superbusstrasé og en kulvert fra Lerkendal til Samfundet, for å redusere trafikken på gateplan, men endelige løsninger er ikke bestemt. For å skape en bedre tverrforbindelse mellom øst og vest utenfor sentrum, er det også enighet blant politikerne om å bygge Byåstunnelen, forteller han.

Dyrere for tungtrafikken

På østsiden av byen vil de nye innkrevingspunktene følge det ytre snittet i Miljøpakkens tilleggsutredning og ligge på innsiden av Omkjøringsvegen. På Byåsen følger de det midtre snittet i tilleggsutredningen; Havstein/Kyvannet. Det blir foreløpig ingen bompunkter eller avgifter rundt sentrene på Tiller og Lade. I forbindelse med behandlingen av nasjonal transportplan, NTP, i 2016 ønsker imidlertid politikerne å utfordre staten på muligheten til å innføre parkeringsavgift.

Takstene i de nye bompunktene blir åtte kroner i rushtiden, utenfor rushtid får du 20 prosent rabatt med brikke, altså kr 6,40. Det blir innført et tak på hvor mange passeringer du må betale for per måned, maksgrensen blir mellom 110 og 120 passeringer i måneden. For å lede tungtrafikken utenom midtbyen, blir det fem ganger vanlig takst å kjøre gjennom Elgeseter gate for trailere og lastebiler. Ved å velge Sluppen og Oslovegen, blir det dobbel takst, samme som i dag. Gjennom de andre bompunktene blir det trippel takst for tungtrafikk.

De nye innkrevingspunktene skal etter planen opp i 2014. I de eksisterende bompunktene beholdes dagens takster.

Les mer om saken på adressa.no