Gå til innhold
Prosjekter

Skrevet av: Hans Kringstad

Publisert: 17 april 2012

Lesetid: 2 min

Enda en ny bussrekord

Nesten 2,6 mill bussreiser i mars.

Mars måned ga enda en bussrekord. Aldri før er det registrert så mange kollektivreiser i løpet av en måned i Trondheim og i Trondheimsregionen. Totalt antall påstigende passasjerer nådde nesten 2,6 millioner.

I Trondheim (storbysonen) tok 2 359 800 buss eller trikk. Det er 100 000 over forrige rekord, som var fra mars 2011.

I pendlerregionen gikk 238 000 passasjerer på regionbussene – ca 5 000 mer enn i rekordmåneden januar 2012.

Den prosentvise veksten i mars ble imidlertid lavere enn det som har vært vanlig det siste året: Pluss 4,8 prosent i byen og pluss 14,1prosent i regionen. Samlet vekst hiittil i år er henholdsvis 10,6 (by) og 20,8 prosent (region).

Det antas at en veldig mild mars kan ha bidratt til at ikke enda flere reiste kollektivt i byen.

Veksten i bussbruken og nedgangen i biltrafikken er tunge argumenter når Trondheim arbeider for å få belønningsmidler fra staten. Belønningsmidlene  går til videre satsing på kollektivtrafikk, som bedre busser, flere avganger og tiltak som gjør at bussen kommer fortere fram.