Prosjekter

Skrevet av: Hans Kringstad

Publisert: 17 juli 2013

Lesetid: 2 min

Ny sykkelveg på Heimdal

Bedre for myke trafikanter i Heimdal sentrum.

Første del av en ny sykkelveg med fortau gjennom Heimdal sentrum står nå ferdig. Fram til i dag har gående og syklende måttet dele fortauet mellom seg.

Det er et viktig mål for Miljøpakken å gi gående og syklende arealer hver for seg der dette er mulig. En stor del av sykkelnettet skal ha slike delte løsninger.

Sykkelvegen med fortau i Heimdal sentrum får en samlet lengde på 630 meter. Nordre del av dette strekket er gjort klar med oppmerking i sommer. Strekningen videre fram til Kattemskogen skal etter planen bygges i 2014.

I forlengelsen kommer gang- og sykkelveg helt fram til Klett. Dette prosjektet får byggestart i år. I år skal det også bygges mer sykkelveg  med fortau i Ila, der første del ble åpnet høsten 2011.