Prosjekter

Skrevet av: Camilla Bakke

Publisert: 11 juli 2013

Lesetid: 2 min

Sikrere ved Blussuvoll

Blussuvoll-elevene får fortau.

450 meter nytt fortau står snart klart ved Blussuvoll skole. Elevene får sikrere skolevei. Andre myke trafikanter på Tyholt kan glede seg over tryggere ferdsel blant annet til og fra nærbutikken i Lillebergvegen.

Fortauet strekker seg langs Lillebergvegen fra Jonsvannsveien til Sigurd Jorsalfars veg. Miljøpakken og midler fra Aksjon Skoleveg finansierer prosjektet.

Bydrift startet arbeid i området allerede i fjor for å samordne utskifting av rørledninger med anlegget.

I løpet av tre år har Miljøpakken og Askjon Skoleveg sørget for sikrere forhold rundt flere skoler i Trondheim:

  • Nidarvoll skole (fortau i Klæbuveien og bedre kryss).
  • Ugla skole (fortau i Uglaveien – blir forlenget).
  • Breidablikk skole (fortau i Vestre Rosten).
  • Byåsen skole (fortau i Vegmesterstien).
  • Hallset skole (ny veg i Kystadlia fjerner trafikk).
  • Selsbakk skole (ny veg i Kystadlia fjerner trafikk).

Mer fortau og flere sikre kryss kommer etter hvert.

I tillegg prøver Miljøpakken ut såkalte intelligente gangfelt på flere skoleveger. Sensorer gjør at bilister får varsel når noen skal krysse vegen. Ett av 16 slike anlegg står nær det nye fortauet på Tyholt – i krysset Lillebergvegen/Otto Nielsens veg.