Prosjekter

Skrevet av: Hans Kringstad

Publisert: 03 november 2016

Lesetid: 2 min

Ny løsning på gamle Bakklandet

Ny teknologi gjør Bakklandet penere og bedre for syklister. Byens første senkbare pullerter i sitt slag erstatter nå et stålgjerde med kjetting.

De tre pullertene i vegbanen senkes automatisk når utrykningskjøretøy med sender eller biler som brøyter og salter/strør nærmer seg. Ellers stikker de lysende sylindrene opp av brusteinen for å hindre ulovlig gjennomkjøring.

De to ytre pullertene står på fortauet og heves og senkes med manuell styring. Det blir bedre og sykle og gå når den gamle sperringen er borte, og det ser pent ut.

Dette er Miljøpakkens foreløpig siste tiltak for å styrke vakre Bakklandet som en bydel for myke trafikanter. Teknologien er utviklet i varmere strøk, og det skiftende klimaet er en utfordring i Trondheim. Pullertene er imidlertid testet ut i lang tid i byen før montering på Bakklandet. Bydrift har fått beskjed om å være forsiktig med salting, ellers ser alt til å fungere perfekt.

Bruk og driftssikkerhet på Bakklandet skal evalueres i to år. Etterpå tar Trondheim kommune stilling til om disse hydrauliske heve-/senkepullertene er løsningen å satse på.

På bildet over ser du  Bjørnar Sandberg fra Bakklandet velforening (sittende), Erez Glazer, Patrick Muraya, Anders Svanekil og Ronny Hafsmo. Muraya representerer Trondheim kommune, de øvrige er fra utførende entreprenører og prosjektledelse.