Prosjekter

Skrevet av: Lars Erik Sira

Publisert: 04 desember 2014

Lesetid: 2 min

Ny gang- og sykkelbru på Sluppen

Se skissene.

Miljøpakken skal bygge ny gang- og sykkelbru og ny bru for kjøretøy ved Sluppen, der dagens bru på Sluppen skal gjøres om til ren gang- og sykkelbru.

Fem inviterte team har nå levert inn forslag til hvordan bruene skal se ut. Pilgrim, tango og pil og bue er navnene på tre av forslagene, de to andre heter Dobbeltdekker og Topografi. Fagjuryen er allerede i gang med å evaluere forslagene ut fra kriterier som er oppgitt i konkurranseprogrammet.

– De innleverte forslagene er spennende og veldig forskjellige i utformingen.I tillegg til funksjonalitet, estetikk og tilpasning i landskapet og elvekorridoren, har konkurransen stilt krav til realistisk kostnadskontroll. Løsningsforslagene må også la seg gjennomføre med eventuelle tilpasninger innenfor Miljøpakkens budsjett, sier planprosjektleder Terje Simonsen.

Vinneren blir det utformingsforslaget fagjuryen mener gir den beste samlede løsningen, ut fra kriteriene i konkurransegrunnlaget. Vinnerforslaget blir kåret før jul. Teamet som står bak, får deretter tilbud om videre prosjektering. Optimaliseringen av vinnerforslaget vil skje med tverrfaglig og tverretatlig medvirkning.

En utstilling av forslagene er nå å se i Bytorget i Fylkeshuset. Forslagene blir stående ut uke 51.

Anlegget skal prosjekteres og reguleres i løpet av 2015, og planen er å starte byggingen sommeren 2016. Dersom planlegging og bygging går som forutsatt, kan nye bruer åpnes sommeren 2018.