Prosjekter

Skrevet av: Lars Erik Sira

Publisert: 11 november 2014

Lesetid: 2 min

Kollektivfelt og sykkelveg i Strindvegen åpnet

Strindvegen forbi Lerkendal stadion er nå åpnet for vanlig trafikk.

Miljøpakken har bygget kollektivfelt langs Strindvegen ved Lerkendal. Det gjør at fremkommeligheten for bussene blir bedre. Ved Lerkendal er det også bygget sykkelveg med fortau.

– Søbstad entreprenør har gjort godt arbeid og er ferdig før kontraktens sluttfrist, sier byggeleder Kamilla Malt Marøy.

Budsjettet er på 9,6 millioner og sluttsummen vil bli lavere.