Prosjekter

Skrevet av: Lars Erik Sira

Publisert: 18 oktober 2013

Lesetid: 3 min

Ny firefelts E6 på Tiller er ferdig

Miljøpakken gjorde det mulig å tjuvstarte på 1,3 km av E6 sør i Trondheim. Nå er denne strekningen ferdig og […]

Miljøpakken gjorde det mulig å tjuvstarte på 1,3 km av E6 sør i Trondheim. Nå er denne strekningen ferdig og klar til å bli tatt i bruk neste uke.

Vegstrekningen kalles E6 Sentervegen – Tonstad. Her er vegen utvidet fra to til fire felt og har fått midtdeler med rekkverk. Tillerkrysset, et nytt toplanskryss ved Sentervegen, er bygd med to rundkjøringer og tilhørende gang- og sykkelveger. Det er bygd støyskjermer langs E6 og mot bebyggelsen langs deler av Østre Rosten og John Aaes veg. Vegprosjektet inkludert den nye gang- og sykkelbrua over E6 har kostet rundt 400 millioner kroner. Anleggsarbeidene startet høsten 2011, så det har tatt to år å bygge.

Fra mandag morgen 21. oktober blir de nye kjørefeltene tatt i bruk, men entreprenøren Reinertsen må fortsatt gjøre noe arbeid i de gamle kjørefeltene, i midtrabattene, i skjøten med gammel E6 i endene osv., så trafikk i fire felt får vi ikke før på torsdag 24. oktober. Trafikken vil bli flyttet flere ganger i løpet av disse dagene, så vi ber bilistene følge med på skiltingen og være oppmerksomme på endringer i kjøremønsteret.

Inviterer til en liten feiring av vegen

Vi feirer at vi har fått den første delen av E6 sør i Trondheim ferdig, og inviterer til en åpningsmarkering i bunnen av den nye gang- og sykkelbrua over E6. I enden av brua mot XXL blir det kl. 16.30 mandag ettermiddag 21. oktober delt ut noe å spise og drikke på. Ordfører Rita Ottervik og fungerende regionvegsjef Kjetil Strand kommer til å si noen ord om vegen som nå er bygd og hva det vil si for både gående, syklende og kjørende sør i Trondheim.

Ny firefelts E6 videre sørover til Sandmoen er fortsatt under planlegging. Dette vegprosjektet har mulig byggestart i 2015. Inntil videre får vi nyte den lille tjuvstarten vi har fått.