Prosjekter

Skrevet av: Miljøpakken

Publisert: 19 mai 2011

Lesetid: 2 min

Ny Fleksnesbru og undergang mens toget står

Helga 21-22. mai stoppes togtrafikken sør for Trondheim. Da starter hektisk aktivitet for Miljøpakken. En ny utgave av Smedbrua (også […]

Helga 21-22. mai stoppes togtrafikken sør for Trondheim. Da starter hektisk aktivitet for Miljøpakken. En ny utgave av Smedbrua (også kalt «Fleksnesbrua») blir heist på plass, og en ny gang- og sykkelundergang trekkes på plass under jernbanen på Stavne.

Ny Fleksnesbru
Den smale, gamle Smedbrua ble fjernet i november i fjor etter 97 års tjeneste. Den nye brua er først og fremst et trafikksikkerhetstiltak. Gående og syklende blir nå skilt fra biltrafikken.
Prosjektet er et spleiselag mellom Jernbaneverket og Miljøpakken. Totale kostnader er anslått til ca 13 millioner kroner.

Den nye brua måler 27, 5 meter. Den vil bli omgjort til gang- og sykkelbru når det blir bygd ny tverrforbindelse fra E6 til Heimdal. Fortauet langs Johan Tillers veg forlenges fram til Heimdalsvegen.

Løftet av brudelene starter ifølge planen ca. kl. 23.00 lørdag 21. mai. Arbeidet må være ferdig innen kl. 04.20 natt til mandag 23.mai. Håpet er å åpne brua for trafikk i uke 26 (27. juni-3. juli).

Kamp mot tiden på Stavne
På 45,5 timer skal deler av jernbanesporet demonteres, 3500 m3 masse graves bort, en undergang på over 600 tonn trekkes på plass og omfylles, og jernbanesporet skal reetableres (inkl nødvendige el-arbeider). Gang- og sykkelundergangen som skal på plass under jernbanen, er en del av Miljøpakken-prosjektet Rv. 706 Sluppen-Stavne, første byggetrinn.

Arbeidet starter lørdag morgen kl. 07.00, og avsluttes mandag morgen kl. 04.30. Undergangen vil bli trukket på plass natt til søndag.  Den åpnes for trafikk medio august.

Adkomsten til Stavne gård og kirkegård vil bli stengt for alle trafikanter fra lørdag morgen til mandag morgen.