Prosjekter

Skrevet av: Lars Erik Sira

Publisert: 28 september 2018

Lesetid: 2 min

Ny adkomst til Ekra gartneri

Adkomsten til Ekra gartneri vil fra onsdag morgen 3. oktober være fra krysset på Brubakken (se kartskisse).

Det innebærer at trafikanter fra nord må kjøre sørover langs E6, ta av på Brubakken og kjøre lokalvegen nordover. Trafikanter fra sør må enten kjøre gjennom Melhus sentrum eller ta av fra E6 på avkjøringsrampen på Brubakkhaugen.

Årsaken til endringa er at det nye lokalvegsystemet forbi Ekra gartneri skal ferdigstilles.

I slutten av oktober vil lokalvegen mellom Klett og Brubakkhaugen bli åpnet i hele lengden. Da blir adkomsten til gartneriet nordfra via Klett og fra Brubakkhaugen for dem som kommer sørfra.

Dagens rundkjøring på E6 ved Ekra blir fjernet natt til onsdag 3. oktober.

Den gjennomgående gang- og sykkelvegen mellom Klett og Brubakken vil være åpen hele tida.

Natt til tirsdag 2. oktober blir det anleggsarbeid i Heimdalsvegen ved samfunnshuset på Leinstrand. Vegen vil være åpen for trafikk, men med manuell dirigering.

Slik blir adkomsten fra nord fra slutten av oktober: