Gå til innhold
Prosjekter

Skrevet av: Hans Kringstad

Publisert: 12 juli 2012

Lesetid: 2 min

Nidarvoll skole tryggere

Bedre skoleveg kommer nå.

Miljøpakken gjør nå Nidarvoll skole tryggere. Det skjer ved at to kryss strammes opp samtidig som fortauet blir bedre.

Prosjektet strekker seg over ca. 180 meter i Klæbuveien. Det omfatter kryssene mot Stubbanvegen og Dalsaunevegen. Myke trafikanter får bedre plass og bedre kryssing, mens vegbanen blir smalere. Ikke minst bidrar prosjektet til en sikrere skoleveg for elevene ved Nidarvoll skole.

Etter planen skal anleggsarbeidet være ferdig til skolestart.

Busstoppen på strekningen får universell utforming.

Miljøpakken bidrar til sikrere skoleveg ved en rekke skoler. Så langt gjelder dette blant annet Breidablikk skole (fortau i Vestre Rosten), Ugla skole (fortau i Uglaveien), Byåsen skole (fortau i Vegmesterstien) og Hallset og Selsbakk skoler (ny veg i Kystadlia som leder biltrafikk vekk fra skolene).

Mange andre lignende trafikksikkerhetstiltak står på planen til Miljøpakken i årene som kommer. I noen tilfeller tar det lang tid fra plan til ferdig fortau fordi regulering og grunnerverv kan være omstendelige prosesser.