Prosjekter

Skrevet av: Kristin Gjærevoll

Publisert: 05 juli 2012

Lesetid: 2 min

Lade og Dalen gjenforent

Varaordføreren og 100 barn åpnet Dalenbrua i dag.

Nærmere 100 barn fra barnehager og SFO i området hadde møtt fram til åpningen, sammen med en rekke andre skuelystne. Dalenbrua bygger opp under Miljøpakkens mål om mindre bilkjøring, og mer gange, sykling og kollektivbruk.

– Vi er nødt til å få flere til å gå og sykle. Derfor skal vi bruke til sammen 1,3 milliarder kroner på sykkelanlegg de neste 12 årene, sa Fagerbakke, og pekte på at trafikktallene viser at Miljøpakken virker.

– De siste årene har biltrafikken gått ned med 10 prosent, mens antall busspassasjerer har steget med 30 prosent.

Ta bussen til Innherredsvegen
Forbindelsen binder sammen to bydeler som ligger nær hverandre, men som det har vært lite attraktivt å bevege seg mellom for gående og syklende. City Lade har alene ca 450 ansatte, og nå er det mulig å gå raskt fra mange av de store arbeidsplassene på denne siden til kollektivtilbudet i Innherredsvegen. Samtidig får 4 000 beboere på Strindheim-sida mindre enn ti minutter å gå eller sykle til tilbudene på Lade.

Hele anlegget er 500 meter, og går fra området ved Dronning Mauds minne over til City Lade. Forbindelsen går under Stavne-/Leangenbanen, og over Nordlandsbanen. Mellom undergangen og brua er det laget en 360 graders sløyfe for å unngå at stigningen blir for bratt. I tillegg er Thrond Nergaards veg ved Dronning Mauds Minne oppgradert med fortau og asfaltdekke. I sommer bygger vi også en forlengelse av gang- og sykkelanlegget fra forbindelsen opp til Haakon VIIs gate.