Prosjekter

Skrevet av: Hans Kringstad

Publisert: 07 november 2019

Lesetid: 3 min

NAF: Trondheim er beste by

Trondheim har de mest fornøyde trafikantene. Trondheim er også storbyen i Norge der det oppleves tryggest å sykle.

Det viser en ny undersøkelse fra Norges Automobilforbund (NAF). Trondheim har kommet best ut helt siden NAF begynte å spørre folk flest om hvordan det er å reise i norske byer i 2013.

Under ser du noen hovedfunn fra Norsk trafikantbarometer 2019:

Hvordan folk opplever hverdagsreisen sin

FornøydMisfornøyd
Trondheim79 %2 %
Stavanger78 %4 %
Tromsø 74 %4 %
Bergen74 %5 %
Oslo/Akershus71 %6 %

Byen er bra å være trafikant i

EnigUenig
Trondheim58 %29 %
Stavanger54 %26 %
Bergen40 %47 %
Tromsø36 %55 %
Oslo/Akershus33 %50 %

Det oppleves trygt å sykle i byen

EnigUenig
Trondheim55 %23 %
Stavanger48 %27 %
Tromsø36 %30 %
Oslo/Akershus29 %45 %
Bergen22 %55 %


Selv om Trondheim skårer best på de viktigste spørsmålene om tilfredshet, haler enkelte av de andre byene innpå. En del innbyggere i nabokommunene er spurt i tillegg til byenes egen befolkning.

Nest best på kollektiv
NAF har også spurt om kollektivtilbudet er bra. Her er folk i Oslo/Akershus klart mest fornøyd (80 %), men i Oslo er er også andelen kollektivreisende mye høyere enn i de andre byen. Det skyldes at byen er så mye større. Trondheim kommer ut som nummer to. 58 % synes tilbudet er bra, mens Bergen (med Bybanen) og Stavanger ligger på hhv 48 og 39 %.

Er det OK å finansiere bypakker med bompenger?
JA, sier 45 % i Oslo og 40 % i Trondheim. I de andre byene er innbyggerne langt mer kritiske. 30 % sier ja til bompenger i Bergen og bare 22 % i Stavanger-området.

Bortsett fra i Oslo har ja-andelen falt siden 2017 i alle byene. For to år siden var oppslutningen lik i Trondheim og Bergen (44 % ja). Nå er motstanden mye større i Bergen, der det har vært sterk støy rundt bypakken blant annet knyttet til kommunevalget.

Fotgjengerne er den nest største trafikantgruppa. Folk i Trondheim synes byen er god på transport. Foto: Thor Nielsen

Minst motstand i Trondheim
Oslo og Trondheim er i 2019 de eneste byene der flere er for enn mot bompenger i bypakkene. Den uttalte motstanden er lavest i Trondheim. 26 % mener det i liten eller svært liten grad er greit å finansiere med bompenger. I Stavanger-området er andelen motstandere nøyaktig dobbelt så høy; 52 %.

Les mer hos NAF – se undersøkelser også fra 2013, 2015 og 2017 nederst i artikkelen.