Prosjekter

Skrevet av: Camilla Bakke

Publisert: 06 november 2019

Lesetid: 2 min

1000 meter ny sykkelveg med fortau fra Lade mot sentrum

Miljøpakken har bygd ferdig sykkelveg med fortau fra Lade via Jarleveien og gjennom Stiklestadveien.

Dermed får myke trafikanter et sammenhengende tilbud fra Haakon VII’s gate fram til Strandveien (Ved EC Dahls Bryggeri).

Prosjektet består av følgende:

  • Sykkelveg med fortau langs Lade allé/Jarleveien fra Haakon VII’s gate og sørover.
  • Sykkelveg med fortau langs hele Stiklestadveien.
  • En privat utbygger skal gjøre ferdig siste 150 meter i Jarleveien med sykkelveg med fortau i 2020. Inntil videre er fortauet sperret på grunn av byggeprosjektet.
Prosjektledelsen, fra venstre: Magnus Rognes, Frank Normann (begge Teknobygg), Odd Nygård, Ola Kjøren (begge Miljøpakken/Statens vegvesen) og Roar Bardal fra Teknobygg.

Når denne siste missing link er ferdig får syklister og gående et nytt, sammenhengende og trygt tilbud på ca 1000 meter fra Lade og inn mot sentrum. Standarden er høy, og de to myke trafikantgruppene har separate anlegg som gir trygghet.

Andre tiltak i tillegg:

  • Fire metrobusstasjoner er ferdige (Ingemann Torps veg og Ladeveien).
  • Rundkjøringen i Lade allè/Haakon VII’s gate er oppgradert for å bedre trafikksikkerheten.
  • Snarveiprosjekt til og fra holdeplasser er utført i samme kontrakt.
  • Totalkostnad for prosjektet ender opp på ca. 60 millioner kroner.
Fra det nye anlegget i Stiklestadveien.

Miljøpakken har planer om å bygge sykkelveg med fortau videre gjennom Strandveien forbi bryggeriet slik at det blir et godt tilbud helt inn til Midtbyen.

Sykkelveg med adskilt fortau strekker seg nå gjennom hele Jarleveien med unntak av 150 meter nederst som er blokkert på grunn av et privat byggeprosjekt. Den biten vil åpne i 2020.