Prosjekter

Skrevet av: Kristin Gjærevoll

Publisert: 03 oktober 2011

Lesetid: 2 min

Nå starter byggingen av ny E6

Denne uka starter arbeidet med E6 Sentervegen-Tonstad.

Prosjektet er delt inn i flere faser, og den første fasen vil pågå til sommeren 2012. Det er entreprenør Reinertsen som skal bygge strekningen E6 Sentervegen-Tonstad, og denne uka etablerer de brakker/rigg på Shelltomta og starter arbeidet med å rydde skog ved XXL. Neste uke er det oppstart på vann- og avløpsarbeid i samme området.

Parallelt starter byggingen av deler av den nye gang- og sykkelbrua ved XXL, i starten vil arbeidet hovedsakelig foregå på østsiden av dagens E6.

Masseutgraving og nye bruer
I løpet av senhøsten starter arbeidet med utgraving av masser langs E6. Utgravingen skjer for å fjerne all myr før ny veg kan bygges, og fordi nye E6 skal legges lavere enn den tidligere vegen i dette området. To nye E6-bruer skal også bygges over henholdsvis John Aaes veg og Sentervegen.

Vinteren 2011 vil prosjektet utføre vann- og avløpsarbeid i bl.a. John Aaes veg for å forberede byggingen av de nye bruene.
Trafikken vil bli avviklet i to kjørefelt på E6 under hele anleggsperioden, og målet er å sørge for best mulig trafikkflyt på E6 for å hindre økt trafikkmengde på sideveier.