Prosjekter
Bilde fra folkemøtet

Skrevet av: Miljøpakken

Publisert: 27 september 2011

Lesetid: 3 min

Engasjert folkemøte om E6 Sentervegen-Tonstad

Mange lurte på hvordan byggearbeidene vil påvirke lokalmiljøet.

Et trettitalls personer møtte opp på Quality Hotel Panorama for å få informasjon om hva som skal bygges i Miljøpakkenprosjektet E6 Sentervegen-Tonstad, hvordan arbeidet vil foregå og hvilke konsekvensene folk vil oppleve i anleggsperioden.

Prosjektet er delt inn i fire faser. Første fase starter  i uke 40, 2011, og vil pågå til sommeren 2012. Hovedaktiviteten i den første tida vil være vann- og avløpsarbeid fra ved XXL, bygging av gang- og sykkelbru over E6 ved XXL, samt masseutgraving langs E6 i samme område.

– Trafikken vil bli avviklet i to kjørefelt på E6 under hele anleggsperioden. Vi har som mål å sørge for best mulig trafikkflyt på E6 for å hindre økt trafikkmengde på sideveier, sa Roger Gjeldnes, byggeleder i Statens vegvesen.

Bekymring for Østre Rosten
Forsamlingen var ivrig til å stille spørsmål. Mange av spørsmålene handlet om i hvilken grad anleggsarbeidene vil påvirke forholdene i Østre Rosten. Beboere gav blant annet utrykk for at de allerede opplever store støyproblemer, og mange var bekymret for at utkjøring av masse fra E6-prosjektet ville forverre støynivået ytterligere.

– Anleggsarbeid vil alltid merkes i lokalmiljøet. Likevel forventer vi kun en midlertidig og marginal forverring i Østre Rosten som følge av E6-prosjektet. På sikt vil prosjektet bedre forholdene fordi det nye Tillerkrysset i forlengelse av dagens senterveg vil gjøre at færre velger å kjøre via Østre Rosten, sa Almar Aronsen, prosjektleder i Statens vegvesen.

Vil måle trafikken
Etter ønske fra folkemøtet vil prosjektet foreta trafikkmålinger i Østre Rosten før og etter at arbeidet er i gang.
Trondheim kommune og Statens vegvesen har også notert innspill fra møtet om den nåværende situasjonen i Østre Rosten. Innspillene vil bli tatt opp i samarbeidet med Sør-Trøndelag fylkeskommune som nå er vegholder i Østre Rosten.

Informasjon om prosjektet
Presentasjonen fra folkemøtet blir lagt ut på nett. Faseplanene i den er veiledende og endringer kan forekomme.

Virksomheter som holder til i næringsbyggene like ved der arbeidet skal starte i begynnelsen av oktober, vil bli varslet spesielt. Overordnet informasjon om prosjektet ble i august sendt ut til 11 000 husstander.

Her finner du nettsiden til prosjektet

Her er presentasjonen fra folkemøtet