Prosjekter

Skrevet av: Hans Kringstad

Publisert: 24 juli 2019

Lesetid: 4 min

Nå må du kjøre annerledes i Midtbyen

Fra lørdag 3. august må bilistene kjøre på en ny måte flere steder i Midtbyen.

Endringene er en tilpasning til det nye bussystemet. Skissen over viser på en enkel måte hva som er nytt.

Den oransje streken viser det som vil merkes best. Biler ned Prinsens gate må svinge inn i Dronningens gate og ned Munkegata etter at de har passert Prinsenkrysset. I motsatt retning vil biltrafikken gå som før i nederste del av Prinsens gate.

Den rosa streken forklarer at envegskjøring i Dronningens gate mellom Munkegata og Søndre blir snudd. Trafikken vil nå gå i retning fra øst mot vest – altså i retning mot Munkegata.

Du må ikke kjøre gjennom den nederste strekningen av Prinsens gate med bil. Sving til høyre inn i Dronningens gate om du kommer ned Prinsens gate. Kjør rett fram om du kommer fra Ila/Byåsen i Dronningens gate.

Sykkelveg i Sandgata
De blå strekene markerer nye strekninger med envegskjøring. Hele Sandgata blir envegskjørt i retning ut av byen. Her kommer det nå sykkelveg i begge retninger på nordsida av gata.

Den delen av St. Olavs gate der trikken går blir envegskjørt i retning fra Kongens til Dronningens gate. Mer under hvert enkelt bilde:

Oransje strek: Bare bussene får kjøre rett fram NED Prinsens gate i krysset med Dronningens gate. Biltrafikken må svinge til høyre rett etter Prinsenkrysset – med ett unntak. Det vil fortsatt være lov å kjøre ned til parkeringshuset helt nederst i gata.
Rosa strek: I Dronningens gate forbi Stiftsgårdsparken og Britannia skal biltrafikken kjøre i motsatt retning av det du ser på bildet.
Blå strek 1: Her i Sandgata kan ikke bilene lenger kjøre i samme retning som på bildet. Gata blir envegskjørt og det kommer sykkelveg på nordsida (mot høyre). I motsatt ende blir det lov å svinge til venstre inn i Kongens gate. Det hindrer en ekstralang omveg for beboere som må kjøre ut i retning Ila.
Blå strek 2: St Olavs gate (delen med trikkeskinner) blir envegsregulert mot nord (nedover).
Nederste del av den brede Munkegata blir envegskjørt nordover i retning Fjordgata. Ingen bybusser kommer til å gå her mer, kun regionbuss og flybuss østover. På ledig areal blir det 23 plasser for bilparkering, ny sykkelparkering og trolig utemøbler.

De nye omleggingene gjør det ikke vanskeligere å komme fram med bil, men noen gamle vaner må justeres. Enkelt sagt skyldes det nye kjøremønsteret at det blir for trangt for både lange busser og biltrafikk i begge retninger i den krappe svingen nederst i Prinsens gate/Olav Tryggvasons gate (ved P-huset).

Derfor ledes biltrafikken nordover via Dronningens gate og Munkegata. Her har det fram til nå ikke har vært lov å kjøre gjennom med bil.

Når det åpnes for biltrafikk i denne delen av Dronningens gate, må kjøreretningen snus i den østre delen av samme gate. Ellers vil den trange gata fungere som gjennomkjøring i Midtbyen.

Sandgata blir envegskjørt på hele strekningen for ikke å få biler derfra inn i den trange svingen nederst i Prinsens gate. St. Olavs gate (envegskjørt) og Dronningens gate blir hovedtrasé fra vest (Byåsen) inn mot sentrum.