Prosjekter

Skrevet av: Kristin Gjærevoll

Publisert: 18 juli 2019

Lesetid: 2 min

I rute på Være

Arbeidet med pendlerparkering på Være er godt i gang.

Prosjektet omfatter 72 parkeringsplasser for bil, som skal betjene arbeidspendlere til og fra Trondheim og Malvik. I tillegg blir bussholdeplassene oppgradert til universell utforming, det kommer sykkelparkering, og gang- og sykkelvegen blir lagt om.

Fornøyd med fremdriften

– Selv om tidsplanen er knapp, overholder entreprenøren fremdriften. Bussholdeplassen på nordsiden av fv. 950 er ferdig, og vil bli tatt i bruk førstkommende helg, forteller byggeleder Ernst Nøkkevangen i Statens vegvesen. Holdeplassen på sørsiden av vegen mot Væretrøa er ferdig, og tatt i bruk.

Mye blir ferdig til skolestart

De nærmeste ukene vil entreprenøren starte arbeidet med å flytte og oppgradere bussholdeplassen på sørsiden av fv. 950, i tillegg til å etablere kantstopp for buss på nordsiden av veien til Væretrøa.

Nøkkevangen forteller at alt arbeidet i tilknytning til fylkesveien skal være ferdig innen 16. august. – Dermed blir det trygt å ferdes for de som sykler og går når skolen starter, sier han.

Byggingen av selve parkeringsarealet (over) er så vidt påbegynt, men hovedarbeidet vil skyte fart etter midten av august. Det inkluderer også arbeidet med sykkelparkering, belysning og beplantning. Hele prosjektet skal være ferdig 1. november.