Prosjekter

Skrevet av: Kristin Gjærevoll

Publisert: 28 juni 2012

Lesetid: 2 min

Nå blir det rødt

Denne uka starter arbeidet med å legge rød asfalt i sykkelfelt i Midtbyen.

Fargede sykkelfelt er en del av Miljøpakkens satsing på sykkel, og skal være med på å gjøre det tryggere å sykle i bystrøkene. Etter hvert skal det komme sammenhengende rød asfalt på en strekning på ca to kilometer i Kjøpmannsgata, Bispegata og Elvegata. I tillegg kommer ca 300 meter med farget asfalt i østre del av Erling Skakkes gate (mellom Kjøpmannsgata og Prinsens gate).