Prosjekter

Skrevet av: Kristin Gjærevoll

Publisert: 22 juni 2012

Lesetid: 2 min

Snart kan du kjøre på E6 sør

I løpet av neste uke ledes trafikken inn på den nye traséen mellom OBS Bygg og City Syd.

Omleggingen gjelder trafikken både til og fra byen. Den nye traséen ligger parallelt med dagens trasé, og medfører kun en liten endring i kjøremønster. Omleggingen blir godt skiltet, og leder bilistene inn på den nye traséen ved OBS Bygg i sør og ved City Syd i nord, slik kartet viser.

I forbindelse med endringene flyttes bussholdeplassen for sørgående regionbusser ved Shell over til den nye traséen. Flyttingen blir godt skiltet og leder folk til den nye holdeplassen.

Fire felt
Samtidig stenges to av rampene i området. Rampa ved Shell stenges permanent, som et ledd i arbeidet med den nye løsningen for Sentervegen. Rampa fra John Aaes veg stenges midlertidig i ca seks måneder, i forbindelse med den videre byggingen av E6 i dette området.

Arbeidet er en del av E6 Sentervegen-Tonstad, som er et av de store Miljøpakkeprosjektene. Når prosjektet står ferdig høsten 2013, er det bygget to felt i hver retning på hele strekningen.