Prosjekter

Skrevet av: Hans Kringstad

Publisert: 19 juli 2013

Lesetid: 3 min

Myke trafikanter: Trondheim har blitt bedre

77 prosent: Bedre å sykle eller gå nå

Tre av fire synes det har blitt bedre å være fotgjenger og syklist i Trondheim de siste årene. En stor del betegner forholdene som ”mye bedre”.

Det går fram av en spørreundersøkelse Sentio har gjort for Miljøpakken. Undersøkelser er gjennomført over flere år. De viser blant annet at mange har sykkel som første alternativ hvis de skal slutte å kjøre bil eller reise kollektivt til jobb eller utdanning:

Sykkel som andrevalg:

 • 21 prosent av de som kjører bil til jobb vil bruke sykkel hvis de kutter bilen.
 • 23 prosent av de som tar buss eller trikk ser på sykkel som beste alternativ.

Byplankontoret har regnet ut at 130 000 av innbyggerne i Trondheim bor innenfor en times sykkeltur tur/retur Torvet.

 • 16 prosent av bilistene og 18 prosent av de kollektivreisende sier at det er uaktuelt å skifte reisemåte.

Ja til grønnere reiser:

Miljøpakken har spurt innbyggerne gjennom fire år om de er villige til å endre transportvanene sine av hensyn til miljøet.

 • I januar 2010 svarte 63 prosent ja og 37 prosent nei.
 • Siden april 2011 har fordelingen ligget stabilt rundt 70/30 for grønnere reiser.

58 prosent for grønne bompenger:

I Miljøpakken går halvparten av bilistenes bompenger til nye hovedveger, og halvparten til kollektivtrafikk, sykkelanlegg, trafikksikkerhet og andre tiltak med miljøpreg.

Siden 2009 er innbyggerne spurt jevnlig om det er riktig eller galt å bruke halvparten av bominntektene til miljøtiltak.

 • Med ett unntak har mer enn 50 prosent svart at det er riktig å bruke bompengene slik.
 • Unntaket var målingen i mai 2010, rett etter at bompunktene kom opp: 49 prosent riktig/40 prosent galt.
 • De siste to årene har svarene vært stabile med følgende gjennomsnitt: 58 prosent riktig/28 prosent galt.  Vet ikke-gruppen kommer i tillegg.

Ja til kollektivfelt:

Sommeren 2008 fikk Trondheim gjennomgående kollektivfelt som et første tiltak i Miljøpakken. En del bilister protesterte kraftig i starten. Spørsmål om temaet ble stilt flere ganger i perioden januar 2010 til oktober 2011. Svarene viste en klart positiv holdning som forsterket seg med tida:

 • 63 prosent positive og 37 prosent negative til kollektivfeltene i januar 2010.
 • 75 prosent positive og 19 prosent negative i oktober 2011.

Forholdene for gående og syklende:

I 2013 har Miljøpakken stilt følgende spørsmål to ganger: ” Hvordan synes du forholdene for gående og syklende har utviklet seg de siste årene?”

 • 77 prosent totalt – tre av fire – sier at det har blitt bedre å sykle eller gå (”mye bedre” og ”noe bedre” slått sammen).
 • 23 prosent (inngår i totalen på 77 prosent) mener det har blitt mye bedre.
 • 15 prosent synes det er som før.
 • 4 prosent sier det har blitt dårligere.
 • 4 prosent vet ikke.