Prosjekter

Skrevet av: Hans Kringstad

Publisert: 05 mars 2020

Lesetid: 2 min

Moholt åpnet – ikke kjør som før

Torsdag åpnet Jonsvannsveien for trafikk slik veien skal være. Prøv å kjøre rett.

Rett betyr at biltrafikk fra byen IKKE lenger skal ligge i det midtre feltet ved Moholt studentby. Midtfeltet er forbeholdt buss. Inntil videre har høyre felt vært stengt slik at bilene har måttet kjøre i kollektivfeltet. På bildet over ligger bussen i kollektivfeltet og bilen til høyre for bussen kjører rett – i det høyre feltet som åpnet torsdag.

Med andre ord: Kjører du bil FRA byen ved Moholt studentby og skal rett fram, skal du ligge i høyre felt. Ikke uventet kjørte mange feil av gammel vane da høyre felt åpnet. Skiltene over veien har vært tildekket, men viser nå hvordan du skal kjøre.

Metrobuss i retning mot byen ruller inn på stasjonen. Den smale delen av midtrabatten er nå senket for utrykningskjøretøy. I bakgrunnen ser du en mørk bil som er feilplassert i kollektivfeltet. Den lyse bilen ligger rett ved lyskrysset.

Samtidig kom trafikklysene på i krysset Jonsvannsveien/Frode Rinnans veg. Dermed er området så trafikksikkert for myke trafikanter som det skulle være.

Også inn mot krysset MOT byen er nå midtre felt kollektivfelt på samme måte. Bussfeltet skifter et stykke fra krysset.

Åpning er blitt utsatt på grunn av uenighet mellom ulike etater om tekniske løsninger for nettopp trafikksikkerhet og framkommelighet. Deler av midtrabatten ved den nye metrobusstasjonen er senket for at utrykningskjøretøy skal kunne kjøre over og komme forbi busser på holdeplass i en nødsituasjon.

Formålet med midtrabatt er å gi fotgjengere som velger å krysse utenom gangfelt bedre sikkerhet; to korte i stedet for en lang strekning, og en mulighet til å vente trygt til trafikk har passert.

En velkjent utfordring er folk som løper over veien for å rekke bussen.

Rødt! Trafikklysene kom på i krysset Jonsvannsveien/Frode Rinnans veg torsdag.