Prosjekter

Skrevet av: Hans Kringstad

Publisert: 13 februar 2020

Lesetid: 2 min

Flere for bompenger i Trondheim

53 prosent av de spurte i Trondheim er positive til Miljøpakkens bruk av bompenger.

Det viser en undersøkelse Sentio gjennomførte i perioden 23. til 30. januar. Dette er den høyeste oppslutningen om bompenger i Trondheim som er registrert siden målinger startet i 2009.

Det har vært flere positive enn negative siden 2017, men dette er første gang at mer enn 50 prosent er for. Detaljer:

  • 18 % svært positiv
  • 35 % ganske positiv
  • 25 % verken/eller
  • 12 % ganske negativ
  • 9 % svært negativ
Blå strek viser andelen positive til bompenger, rød strek andelen negative. Bompenger ble innført i 2010 og systemet kraftig utvidet i 2014.

Sum: 53-21 for/mot bompenger i Trondheim fire-fem måneder etter at opprør mot bompenger i flere byer preget kommunevalget. Kvinner er mer positive enn menn og de yngste mer positive enn de eldste.

I Melhus og Malvik er motstanderne fortatt i flertall, men bare marginalt. I 2014 var motstanden massiv. Stjørdal er også med i Miljøpakken. Der er flere positive enn negative. Vi har ikke målt Stjørdal tidligere.

Positiv-negativ til bompenger i Miljøpakken:

 201420182020
Trondheim19-5349-3053-21
Malvik  9-7132-4932-34
Melhus14-6029-3930-36
Stjørdal

38-25

I alle fire Miljøpakke-kommunene er folk for at bompenger blir brukt til mer enn bare vegbygging. Tallene under viser fordelingen for-mot bompenger til mer enn bil.

Trondheim: 75-19
Melhus: 63-31
Malvik: 63-29
Stjørdal: 69-24

Bompenger brukes også til tiltak for miljøvennlig transport. Tre av fire er for i det Trondheim og rundt regnet to av tre i snitt i Melhus, Malvik og Stjørdal. De fire kommunene inngår i Miljøpakken via byvekstavtalen med staten.