Prosjekter

Skrevet av: Daniel Flathagen

Publisert: 30 august 2022

Lesetid: 2 min

Miljøpakkens snarveier og Stolpejakten

Trønderne oppsøker Miljøpakkens snarveier i hopetall – på jakt etter QR-koder.

Rundt omkring i hele Trondheim har Miljøpakken de siste årene bygget eller oppgradert hundre tråkk som knytter sammen nabolag og gir kortere gåavstand til skoler, barnehager, holdeplasser, butikker og arbeidsplasser. Slik blir det enklere å la bilen stå på de korte turene.

hvor er din nærmeste snarvei?

I år samarbeider Miljøpakken med NTNUI om Stolpejakten, et initiativ hvor folk inspireres til å legge ut på turer i både by og natur for å lete etter stolper som gir poeng avhengig av vanskelighetsgrad. Gåturer kombinert med gamification, rett og slett.

Fordi Stolpejakten stimulerer folk til å bli bedre kjent i sine nærområder og derfor hvor det er mulig å ferdes som fotgjengere, var Miljøpakken en naturlig samarbeidspartner. Denne sesongen finner du Stolpejaktens stolper ved eller på 20 av Miljøpakkens snarveier, både sentrumsnært og på Heimdal, Saupstad, Flatåsen og Stavset. God tur!

Snarveien langs Saupstad gård gir poeng i årets Stolpejakten (Foto: NTNUI).

Miljøpakken er et samarbeid mellom staten, fylket og kommunene i trondheimsområdet. Vi bygger nye veier, bruer, sykkelfelt, fortau, bussholdeplasser og miljøgater der du bor og reiser. I tillegg dekker Miljøpakken ca. 25 prosent av det en reise med bussen faktisk koster. Målet er at personbiltrafikken ikke skal øke selv om byregionen vokser.