Prosjekter

Skrevet av: Camilla Bakke

Publisert: 17 august 2017

Lesetid: 2 min

Miljøpakken lyser opp elvepromenaden

«Bli lys!», sa Miljøpakken – og det ble lys langs elvepromenaden mellom Bakklandet og Elgeseter bru.

Tirsdag kveld tentes 44 lyspunkt på en populær gang- og sykkelstrekning som har ligget i mørke fram til nå. Mange har ønsket seg belysning langs en trase folk bruker både til og fra jobb og skole, og på seine kveldsturer.

30 lysmaster er på plass langs Nidelva. 14 spotter er tent under Elgeseter bru – på det punktet som trolig er opplevd som mest utrygt.

Økt trygghet og mer bruk av promenaden er formålet når Miljøpakken går inn med 2,9 millioner kroner i tiltaket. Det strekker seg over 320 meter, og vil bli utvidet også til å omfatte strekningen langs Nidelven terrasse. Når det skjer er foreløpig ikke avklart, men penger er satt av.

Forurenset grunn og lommer med kvikkleire har forsinket arbeidet. I tillegg er det lagt stor vekt på å finne tekniske løsninger som tar estetiske hensyn, blant annet for å unngå at lysreflekser i elva forstyrrer inntrykket av Nidarosdomen på motsatt bredd. Lysene er en del av Miljøpakkens gåtiltak. I perioden 2014 til 2016 satte Miljøpakken i stand elleve snarveger. Seks nye blir utbedret i år. Lysprosjektet langs Nidelva kommer i tillegg.

Les om satsinga på snarveger. Også på Marinen kommer det lys i løpet av høsten.