Prosjekter

Skrevet av: Lars Erik Sira

Publisert: 17 august 2017

Lesetid: 2 min

Legger om E6 ved XXL på Tiller

Starter forberedelsene til å legge E6 i ny trase.

I løpet av høsten 2017 vil trafikken bli lagt om slik at vi tar i bruk de to nordgående kjørefeltene til den nye E6-traseen på strekningen fra XXL på Tiller til Sandmoen. Denne omlegginga vil skje i flere faser og de første forberedelsene til omlegginga starter 22. august.

For å frigjøre plass for videre arbeid, må flettinga for sørgående trafikk på E6 ved XXL flyttes ca. 350 meter nordover. Det innebærer at flettinga er ferdig før påkjøringsrampen fra Senterveien kommer opp til E6.

– Vi setter ned hastigheten til 50 km/t og leder trafikken med nytt rekkverk. Dagens merking freses bort og ny merking kommer på plass. Trafikken opp Okstadbakken går i høy hastighet og vi ber trafikantene være oppmerksomme på at flettinga nå starter noe tidligere, sier hovedbyggeleder Svein Soknes i Statens vegvesen.

For trafikk på E6 nordover blir strekningen med tofeltsveg forlenget med ca. 250 meter.

– Det vil bli flere endringer i området rundt XXL på Tiller utover høsten. Vi vil informere om disse endringene fortløpende, sier Soknes.

Last ned illustrasjon i større versjon (pdf).