Prosjekter

Skrevet av: Kristin Gjærevoll

Publisert: 21 oktober 2013

Lesetid: 2 min

– Miljøpakken har gjort det mulig med tjuvstart!

I dag ble åpningen av ny E6 Sentervegen-Tonstad markert av ordfører Rita Ottervik.

– Vi har fått mye mer enn 1,3 km firefelts motorveg, påpekte ordføreren, som viste til at prosjektet har skapt bedre framkommelighet og trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Mens det har vært byggestopp i påvente av ny veg, kan Tillerbyen nå utvikles til et mer attraktivt område.

Også fungerende regionvegsjef Kjetil Strand trakk fram at prosjektet ikke bare kommer bilister til gode.

– Syklister og gående som kommer fra Heimdal har fått kortere veg til Tillerbyen. Beboere langs E6 har fått bedre støyskjerming, det blir lettere å komme fram på Østre Rosten, sa han.

Norges beste storby på trafikk

Ifølge nye undersøkelser er folk i Trondheim de som er mest fornøyd med hverdagsreisene sine. Mens 69 prosent er fornøyde i Trondheim, er tilsvarende tall 59 prosent for Bergen, 58 prosent for Stavanger og 52 prosent for Oslo.

– Det skyldes i stor grad de tiltakene som har kommet gjennom Miljøpakken. Også bussene får nyte godt av den nye E6 sør, og blant pendlerne i Melhus er det 93 prosent som vil anbefale andre å bruke buss, sa ordføreren.

Målet er at hele E6 over Heimdalsmyra frem til Jaktøyen i Melhus skal stå ferdig i 2017 eller 2018.

Det gjenstår fortsatt litt arbeid på strekningen som ble åpnet i dag. Først torsdag blir det trafikk i fire felt, fram til da vil trafikken bli flyttet flere ganger for å gjøre alt klart.