Prosjekter
Porten til Byåsentunnelen som ble påbegynt i forbindelse med konstruksjon av Nydalsbrua.

Skrevet av: Camilla Bakke

Publisert: 20 juni 2023

Lesetid: 2 min

Miljøpakken utvides med 4 år

Stortinget har vedtatt utvidelse av Miljøpakken til 2033

Stortinget har vedtatt at bompengeselskapet Vegamot AS får tillatelse til å utvide innkrevingstiden for bompenger fra 2029 til 2033. Dette vil si at bompakken utvides og at finansiering av Miljøpakkens prosjekter utvides frem til 2033. 

Utvidelsen har tidligere blitt vedtatt av Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune. Leder av miljøpakken Oddgeir Myklebust synes det er fint at forslaget nå også er vedtatt av Stortinget.

– Denne forlengelsen tilfører oss mer penger og det betyr at man kan forsterke innsatsen på kollektiv, gange og sykkel og at man kan få fullført nyttige vegprosjekt som Byåstunnelen. Dette er prosjekter som kan redusere reisetid og bedre kollektivforbindelser f.eks. mellom øst og vest. 

I tillegg til utvidelse av innkrevingstiden ble det også vedtatt miljødifferensierte takster. Dette innebærer at lokale myndigheter får større handlingsrom for å fastsette takstene ut fra behovet man ser lokalt, som et strategisk middel for å nå nullvekstmålet i biltrafikken.

Saken ble vedtatt av Stortinget 8. juni. 

Foto: Ole Kristian Åset, Statens vegvesen