Gå til innhold
Prosjekter

Skrevet av: Hans Kringstad

Publisert: 10 november 2017

Lesetid: 2 min

Miljøpakken bygger byen bedre – akkurat nå

Miljøpakken bygger en rekke små og store anlegg mens du leser dette.

Bildet er fra Høgskoleringen, der det kommer kollektivfelt, stasjoner for Metrobuss og sykkelveg med fortau. Alt skal etter planen stå klart i desember 2018. Les mer om Høgskoleringen.

Her er noen av de andre prosjektene:
Jonsvannsveien
Over Molholtsletta kommer nå kollektivfelt, stasjoner for Metrobuss, sykkelveg med fortau og støyskjerming. De 24 meter lange bussene skal ha totalt 900 meter kollektivfelt ferdig her til de begynner å kjøre 3. august 2019. Les mer om Jonsvannsveien.
Asbjørnsens gate
Nytt fortau er under bygging, noe som gir sikrere skoleveg. Les mer om Asbjørnsens gate.
Kirkegata
Bygges i høst om til sykkelgate, mens Gamle Kongeveg får sykkelveg med fortau.
Johan Tillers veg
Et stort prosjekt som pågår fram til november 2018. 400 meter ny veg inkludert kulvert under Dovrebanen binder sammen Heimdalsvegen og Industrivegen. Les mer om Johan Tillers veg.
E6 Sør
Det største av Miljøpakkens anlegg, pågår for full og står ferdig i 2019. Se fakta om ny E6 Trondheim-Melhus.

Åtte Metrobusstasjoner er under bygging høsten 2017:
Travbanen
Kattemsentret
Rostengrenda
Kolstadvegen
Portalen
Åsheim skole
Bjørndalsbrua
Bjørndalstoppen

Se kart med status for stasjoner.

Noen anlegg som nylig er ferdig
Kockhaugveien – gang og sykkelveg.
Stavne – sykkelveg med fortau.
General Bangs veg – bedre kryss på Byåsen.

Snarveger utbedret i år
Stavset
Solvollvegen-Bromstadekra
Saupstadringen-Bjørndalen
Moholtlia
Bispehaugen skole

Miljøpakkens mål er å gjøre byen bedre for alle.

Kollektivfelt og sykkelveg med fortau under bygging på Moholtsletta. Alle foto: Knut Opeide, Statens vegvesen.