Prosjekter

Skrevet av: Lars Erik Sira

Publisert: 31 oktober 2017

Lesetid: 4 min

Helgestengt E6 og nytt kjøremønster ved åpning

E6 blir stengt mellom Klett og Sentervegen (Tiller) fra fredag 10. november kl. 19 til mandag 13. november kl. 06. Når E6 åpner igjen mandag morgen er det flere endringer i kjøremønster.

Se illustrasjoner nederst på siden.

– Vi skal gjøre flere tiltak på E6 når vegen er stengt. Flere av disse ville det vært nærmest umulig å gjennomføre samtidig som det går trafikk på vegen. Derfor stenger vi vegen, sier hovedbyggeleder Svein Soknes i Statens vegvesen.

Trafikantene møter følgende endringer mandag morgen (fra nord til sør):

 • Den største endringen er at vi tar i bruk to felt over Heimdalsmyra fra XXL til Sandmoen. De to framtidige nordgående kjørefeltene på ny E6 vil fungere som midlertidig E6. Ved å flytte trafikken ned på ny E6 kan vi begynne jobben med å fjerne gammel E6 og å bygge ferdig de to sørgående kjørefeltene.
 • Rundkjøring Sandbakken: Omlegging av trafikken fra nordgående til sørgående kjørefelt på ny E6 sør for rundkjøringa.
 • Vestsida av Sandmobrua: Ta i bruk ny rundkjøring og ny rampe på sørgående E6. Både rundkjøringa og rampen er permanente løsninger. Mesteparten av vegsystemet på vestsida av Sandmobrua er nå ferdig bygd.
 • Østsida av Sandmobrua: E6 under Sandmobrua er flyttet mot vest. Rampene for av- og påkjøring på E6 nordgående justeres slik at de er spleises sammen med flyttet E6.
 • En egen avkjøringsrampe mot Sandmoen kontrollstasjon kun forbeholdt kjøretøy som skal til kontrollstasjonen og for busser.
 • Ta i bruk to felt av ny E6 fra litt nedenfor jernbanen til nederst i Storlersbakken.
 • Fjerning av sentraløya i rundkjøringa på Klett. Dette medfører ingen endringer i kjøremønster i første omgang, men blir gjort for å legge til rett for framtidige endringer på Klett.

Flytting av bussholdeplasser

 • Busslommene på Sandbakken blir flyttet til Sandmokrysset. De nye plasseringene er permanente plasseringer.

Omkjøring og trafikkavvikling

Når E6 er stengt blir omkjøring skiltet om fv. 900 gjennom Heimdal. Trafikklysene på Heimdal blir satt i gulblink for å prioritere E6-trafikken. Politi vil være til stede på Heimdal fredag kveld og lørdag på dagtid, blant annet for å sikre gående ved kryssing av fv. 900 i perioden denne fungerer som E6. Det vil også være plassert ut trafikkvakter flere steder.

 • Trafikk på E6 fra sør og E39 får omkjøring fra rundkjøring på Klett via fv. 707 og fv. 900 om Heimdal sentrum, videre til fv. 903 John Aaes veg og påkjøringsrampe til E6 ved City Syd.
 • Gjennomgangstrafikk på E6 fra nord vil få avkjøring fra E6 ned rampe 33 mot fv. 903 John Aaes veg, videre på fv. 900 om Heimdal sentrum og fv. 707 på Klett, med påkjøring på E6/E39 ved rundkjøring på Klett.
 • Sandmobrua blir åpen i øst vest retning. Kjørende til Heggstadmoen, inkl. Heggstadmoen gjenvinningsstasjon, kan også bruke Industriveien/Terminalen/Heggstadmoen.

– Vegen over Heimdal har mindre kapasitet enn E6. Vi anbefaler derfor at alle som har mulighet, reiser kollektivt. Må du ta bilen, beregn ekstra reisetid – spesielt lørdag og søndag ettermiddag, og ta hensyn til andre trafikanter, oppfordrer Soknes.

Bussrutene på E6 blir lagt om når vegen er stengt. Mer informasjon om bussruter hos AtB.

Ny trasé over Heimdalsmyra.

Endret kjøremønster på Sandmoen.

Nytt kjøremønster i bunnen av Storlersbakken.

Skiltet omkjøring om fv. 900 gjennom Heimdal når E6 er stengt.