Prosjekter
Køene forsvinner

Skrevet av: Hans Kringstad

Publisert: 01 juli 2011

Lesetid: 2 min

Midtbyen: Kortere køer enn før

Køene krymper, biltrafikken flyter bedre.

Miljøpakken virker: Biltrafikken gjennom Midtbyen flyter nå bedre enn noen gang siden2002/2003, ifølge målinger utført av Statens vegvesen.

Forsinkelsene i morgenrushet falt med hele 42 prosent fra 2009 til 2010. I ettermiddagsrushet gikk forsinkelsene ned med 27 prosent.

Det tilsvarer 25 minutter spart tid på morgenen og 20 minutter spart tid på ettermiddagen samlet på de rutene Statens vegvesen måler.

Køene er altså svært mye kortere enn før. «Kø» i denne sammenhengen er tidsbruk i rushtid sammenlignet med en beregnet, normal kjøretid.

Sjefingeniør Steinar Simonsen i Statens vegvesen forklarer de reduserte køene først og fremst med bomsystemet og åpningen av Nordre avlastningsvei.

Biltrafikken i Trondheim er redusert med ca. 10 prosent siden bommene kom opp. Kollektivbruken har økt kraftig. Dette er i tråd med Miljøpakkens mål.