Prosjekter

Skrevet av: Ellinor

Publisert: 29 juni 2011

Lesetid: 2 min

Godt i gang med omkjøringen i Ila

Så langt flyter trafikken godt og bilistene tar hensyn til at kjøremønsteret er lagt om. Trafikken mot sentrum kjører i […]

Så langt flyter trafikken godt og bilistene tar hensyn til at kjøremønsteret er lagt om. Trafikken mot sentrum kjører i ett felt i Søndre Ilevollen mens trafikken ut av sentrum kjører en omkjøring via Nordre Ilevollen. Sånn vil det i utgangspunktet være i hele skoleferien fram til 22. august, men det kan bli enkelte endringer i kjøremønsteret. Følg med på skiltingen.

Så langt har ikke endringene i kjøremønsteret forårsaket mer kø, men vi ber om forståelse for at anleggsarbeidene kan medføre dårligere trafikkavvikling. Vi skal gjøre det vi kan for å unngå problemer i trafikken. Vi ber om at alle trafikantene viser ekstra hensyn til både anleggsarbeiderne, gående og syklende i sommer.

Graver ned nye kabler før sykkelfelt bygges

Mannskapet til entreprenøren Søbstad er godt i gang med anleggsarbeidene i de stengte kjørefeltene i Søndre Ilevollen. De graver grøfter for å trekke nye kabler og etablerer hele 13 sandfangkummer. Til slutt etablerer de et toveis sykkelfelt på sørsiden av vegen og nytt fotgjengerfelt i en forlengelse av Arilds gate over Søndre Ilevollen.

Les mer om det nye sykkelfeltet langs Søndre Ilevollen

Pressehenvendelser til:
Byggeleder Per Arne Enge, mob: 95002672
Statens vegvesen