Prosjekter

Skrevet av: Lars Erik Sira

Publisert: 28 august 2013

Lesetid: 2 min

Mer sykkelveg på Heimdal

– Den nordre delen av prosjektet sto ferdig før sommeren. Etter sommerferien begynte vi på den søndre delen fra Ringvålvegen […]

– Den nordre delen av prosjektet sto ferdig før sommeren. Etter sommerferien begynte vi på den søndre delen fra Ringvålvegen til Kattemskogen. Totalt blir det 600 meter med ny sykkelveg, sier byggeleder Mats-Andre Lied i Statens vegvesen.

Prosjektet er en del av Miljøpakken, der det er mål å gi gående og syklende arealer hver for seg der dette er mulig.

– I anleggsperioden er det redusert framkommelighet på bilvegen, og vi ber bilistene vise hensyn selv om det er mer kø enn vanlig, spesielt i rushtida.  Vi ber også folk ta hensyn til sperringer og ikke gå inn på anleggsområdet.  Anleggsarbeiderne våre må kunne utføre arbeidene sine på en trygg måte uten fare for å skade mennesker, sier Lied.

Lied lover bedre forhold når prosjektet er ferdig.

– Vi håper at prosjektet får flere på sykkelsetet og at sykkelvegen gir tryggere ferdsel mellom bilister, syklister og gående.

Prosjektet skal etter planen være ferdig i månedsskiftet oktober-november i år. Teknobygg Anlegg AS er entreprenør.

Seinere i høst blir det byggestart på gang- og sykkelveg fra Heimdal mot Klett.