Prosjekter

Skrevet av: Kristin Gjærevoll

Publisert: 14 august 2013

Lesetid: 2 min

Mange berørt av vegstenging på Rosten neste uke

Store omkjøringer til og fra Heimdal og tilliggende områder fra mandag og fire uker framover.

Vegene vil være stengt i fire uker. Årsaken er oppgradering av overvannsledningen i området i forbindelse med arbeidet med ny E6. Vestre Rosten stenges for å unngå gjennomgangstrafikk i boliggatene Sivert Thonstads vei, Vestre Rosten og Jarveien.

Stengingen innebærer store omkjøringer for folk på Vestre Rosten, Heimdal, Kattem og andre tilliggende områder. Omkjøringene blir over Sandmoen, Johan Tillers veg og Tonstadkrysset via Kolstad/Saupstad, og blir skiltet.

Oppfordrer til å la bilen stå

Delen av John Aaes veg som har vært stengt i forbindelse med støping av ny E6-bru, åpnes som planlagt i løpet av førstkommende fredag 16. august, noe som vil avhjelpe situasjonen noe.

Gang- og sykkeltrafikken blir ikke berørt av stengingene.

Det er grunn til å tro at stengingen kan føre til betydelige køer i rushtrafikken, vi oppfordrer derfor alle som har mulighet til å la bilen stå og bruke annen transport. Vi beklager ulempene stengingen medfører.