Prosjekter

Skrevet av: Kristin Gjærevoll

Publisert: 09 august 2013

Lesetid: 2 min

Tar i bruk deler av Prinsenkrysset

Mandag åpner vi holdeplassene i Kongens gate.

Flere ruter får endret kjøremønster og ny holdeplass i sentrum. Buss 5, 8 og 63 vil ikke lenger gå i sløyfe rundt Munkegata/Torvet, men bare benytte Prinsens gate/Kongens gate som trasé. De nye holdeplassene i Prinsenkrysset blir dermed sentrumsholdeplass for disse rutene, og reisetiden reduseres. Kongens gate åpnes ikke for biltrafikk nå.

Bygging i høst

Prinsenkrysset skal bli det viktigste kollektivknutepunktet i sentrum, og anleggsarbeidet vil pågå utover høsten. Det blir bygging både i Prinsens gate og St. Olavs gate, i tillegg til at noe arbeid gjenstår i Kongens gate. En del montering og asfaltering vil også skje etter at holdeplassene er tatt i bruk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilfritt på Torvet

Holdeplassene i Prinsens gate og trikkeholdeplassen i St. Olav gate skal stå ferdig i desember, og da vil bilene igjen kunne kjøre i Prinsens gate. Torvet blir helt bilfritt, og trafikken i øverste del av Munkegata blir betydelig redusert.