Prosjekter
Omlegging fylkesveg 707

Skrevet av: Lars Erik Sira

Publisert: 18 september 2017

Lesetid: 2 min

Legger om fv. 707 på Klett

Fra 20. september vil fv. 707 mellom rundkjøringa Heimdalsvegen/Leinstrandvegen og E39 gå i ny trase (se kart).

Den midlertidige traseen vil gå over parkeringsarealet på Circle K og skal brukes til ca. 1. desember i år. Det blir bomstasjon også på den midlertidige vegen. Innkjøringa til Circle K blir flyttet noe mot vest.

– Grunnen til at vi bygger den midlertidige vegen er at vi skal bygge en ny permanent fv. 707 fra rundkjøringa til E39. Vi skal også sette opp en ny, permanent bomstasjon på stedet, sier hovedbyggeleder Svein Soknes i Statens vegvesen.

Arbeidet med omlegginga starter tirsdag 19. september kl. 22.