Prosjekter

Skrevet av: Hans Kringstad

Publisert: 15 september 2017

Lesetid: 2 min

Åpningsfest på Saupstad

Miljøpakken inviterer til åpningsfest på Saupstad.

Onsdag 20. september klokka 16.00 markerer vi at den mye brukte snarvegen fra Saupstadringen til Bjørndalen er ferdig utbedret.

Her sparer folk som går 20 minutter sammenlignet med om de bruker det vanlige vegnettet mellom Saupstad og Rosten/Tiller. Traseen har fått bedre dekke, bedre fundament og bedre lys, og den skal nå kunne brøytes om vinteren. Oppgraderinga inngår i Miljøpakkens satsing på bedre snarveger i hele byen. Les om prosjektet.

Onsdag 20. september kl. 16. 00 blir det taler, snorklipping, korpsmusikk, enkel servering og flotte gaver til noen av dem som går. Miljøpakken håper folk på Saupstad har tid til å være med. Stedet er på toppen av snarvegen, ikke langt fra Midteggen busstopp. Før var traseen både smal og dårlig trass i mange brukere (bildet under fra i sommer).