Prosjekter

Skrevet av: Lars Erik Sira

Publisert: 30 oktober 2018

Lesetid: 2 min

Legger om E6 sør for Klett

Fra Bjørgum (nord for Melhus) til Ekra (sør for Klett) blir E6-trafikken langt over på nytt nordgående felt torsdag 1. november.

Strekningen er om lag 750 meter lang.

– Omlegginga av trafikken vil skje natt til torsdag 1. november. Vegen vil bli holdt åpen under trafikkomlegginga om natta, men trafikantene må regne med noe trafikkdirigering, sier hovedbyggeleder Svein Soknes i Statens vegvesen.

Det sørgående feltet skal bygges om slik at rester av midlertidige rundkjøringer fjernes, permanente skilt settes opp og diverse kompletteringer for øvrig utføres.