Prosjekter

Skrevet av: Lars Erik Sira

Publisert: 08 oktober 2018

Lesetid: 2 min

Legger om E6 nord for Melhus

Fra Brubakken (nord for Melhus) til Ekra (sør for Klett) blir E6-trafikken langt over på nytt nordgående felt tirsdag 9. oktober.

Strekningen er om lag en kilometer lang.

– Omlegginga av trafikken vil skje natt til tirsdag 9. oktober. Vegen vil bli holdt åpen under trafikkomlegginga om natta, men trafikantene må regne med noe trafikkdirigering, sier hovedbyggeleder Svein Soknes i Statens vegvesen.

Det sørgående feltet skal bygges om slik at rester av midlertidige rundkjøringer fjernes, permanente skilt settes opp og diverse kompletteringer for øvrig utføres.

Les også: Ny adkomst til Ekra gartneri