Gå til innhold
Prosjekter

Skrevet av: Hans Kringstad

Publisert: 17 august 2021

Lesetid: 3 min

KU: Hvem får billigere buss og gratis bom?

Mange får snart billigere buss. Og enkelte biltyper kan fortsatt få kjøre gratis forbi bommene.

Men hvem? Dette er to av spørsmålene Kontaktutvalget i Miljøpakken tar stilling til fredag.

Billigere på buss og tog
Bompengeforliket på Stortinget gir Miljøpakken 50 mill. kr. per år i ti år til å sette ned takstene på kollektivtrafikken. Partene i Miljøpakken har foreslått flere ulike tiltak som Kontaktutvalget skal behandle med mål om å finne en løsning alle er enige om. Aktuelt:
* Bytakst (laveste takst) for hele Miljøpakke-land; Stjørdal og søndre del av Melhus i tillegg til dagens område får billig buss.
* Barnebillett for alle fra 6 til 20 år mot aldersgruppen 4 til 16 år i dag.
* Samme pris på toget som på bussen i Miljøpakkens område. I så fall blir prisen på toget mer enn halvert.

kontaktutvalget

KU er det øverste fellesorganet for partene i Miljøpakken. Her deltar ordførerne i Trondheim, Melhus, Malvik og Stjørdal, fylkesordføreren i Trøndelag, Statsforvalteren og representanter for Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet. KU kan flytte på midler innenfor rammene til politisk vedtatte Handlingsprogram. Møtene er åpne.

Gratis i bommene
Elbiler skal begynne å betale i Miljøpakkens bomsystem, i første omgang 20 prosent av normal takst. Betaling kan bli innført tidligst i oktober. Partene i Miljøpakken ønsker at enkelte typer kjøretøy fortsatt skal kjøre gratis. Det må Stortinget godkjenne. Aktuelle gratisbiler:
* Alle tunge kjøretøy uten utslipp
* Lett næringstransport (varebiler) uten utslipp
* Hydrogenkjøretøy

Nordre Ilevollen
Gata er så nedkjørt at både trikk og buss har problemer. Det foreligger et forslag om å starte ombygging allerede i løpet av høsten. Prosjektet omfatter blant annet nytt trikkespor, bedre gatelegeme og nye stasjoner – inkludert en stor holdeplass for både buss og trikk ved Ilaparken i retning sentrum. Kostnadsanslag er 110 mill.kr.

Miljøpakken skal utbedre Nordre Ilevollen. Fredag drøfter Kontaktutvalget kostnader og forslag til løsning.

Andre byer kutter mer
Biltrafikken har gått ned i storbyene etter 2018, men nedgangen er større i Oslo, Bergen og Stavanger enn i Trondheim. Det har vært ca 3 prosent reduksjon hos oss og 6-7 prosent i de andre byområdene. Trondheim var eneste storby med økning i 2019. Mye av den kom sør for Trondheim som fikk fire felt på E6. Korona har påvirket trafikken i alle byene.

Kontaktutvalget: Innkallinger og møtereferater.