Prosjekter

Skrevet av: Hans Kringstad

Publisert: 29 november 2021

Lesetid: 4 min

KU: Fare for busskutt – flere kjører bil

Flere kjører bil, færre tar buss. AtB varsler rutekutt. Skal Miljøpakken gå inn med 60 millioner ekstra til buss og trikk første halvår 2022 pga korona? I siste liten ser det ut til at Regjeringen kan løse problemet.

Det tar Kontaktutvalget (KU) i Miljøpakken stilling til torsdag. Partene må også finne ut hvor pengene eventuelt skal hentes; feks om det blir 60 millioner mindre til investeringer i kollektivtrafikk. NB! Tre dager før møtet kom budsjettforliket mellom Ap, Sp og SV på Stortinget. Det gir mer til kollektivtrafikken, og dermed kan floken løses.

Men utgangspunktet før KU har vært dette: Fylkeskommunen eier AtB, er en av partene i Miljøpakken – og understreker at AtB må tilpasse drifta til lavere inntekter og økte kostnader. Hvis ingen går inn med ekstra penger, må det kuttes i tilbudet. Kutt nå kan gjøre det umulig å få tilbake kollektivpassasjerer når pandemien er over. Da blir det vanskelig å klare nullvekstmålet (all framtidig trafikkvekst skal være gåing, sykling eller kollektivbruk).

Buss/trikk i stor-Trondheim
For 2022 er inntektene budsjettert slik:
470 mill. kr. fra billettsalg (passasjerenes bidrag)
278 mill. kr. fra Miljøpakken
212 mill. kr. fra Trøndelag fylkeskommune

De som reiser i Melhus, Malvik, Trondheim og Stjørdal betaler altså litt under halvparten av kostnaden med en busstur.
Miljøpakken dekker nå over 30 prosent, og spørsmålet er om denne andelen skal øke ytterligere under pandemien.

AtB vil ha en avklaring før styremøtet 17. desember for å kunne varsle operatørene (selskapene som kjører bussene) om mulige rutekutt. Operatørene skal ha beskjed tre måneder før endring iverksettes, det vil i så fall si innen 1. april. Foreløpig ser det ikke ut til å komme krisepenger via endringer i statsbudsjettet.

Spørreundersøkelse om reiser
Bilbruken – målt i andel av alle reiser – økte i 2020 på bekostning av kollektivbruk og sykling i Miljøpakkens område. Det viser nye tall fra Reisevaneundersøkelsene (RVU) for 2020.

Totalt sett var det i snitt 75 000 færre reiser per dag i Trondheimsområdet sammenlignet med 2019. Hjemmekontor er en viktig årsak. Men: Andelen bilførere økte fra 40 % til 42 % og andelen syklister falt fra 10 % til 7 %. Tellinger tyder på mindre sykling også i 2021.

Slik reiste vi i 2019 og 2020 sammenlignet med de tre andre storbyområdene, ifølge spørreundersøkelsen RVU. Flere gikk enn året før.

Ferske tellinger
Bil: Den samlede biltrafikken i bommene i Miljøpakken hittil i år er litt høyere enn i 2020, men lavere enn før pandemien.
Buss og trikk: Antall påstigende per dag lå på ca 100 000 i høst, og hadde topper to enkeltdager på 120 000. Nye smittetiltak ser ut til å redusere bussbruken igjen. AtB anslår et normalt nivå på mellom 130 000 og 150 000 per dag.
Sykkel: Få tellepunkter og svake tall. 6 % mindre sykling på svingbrua enn i 2019.

Elbilene fosser fram
I oktober sto elbilene for 26 % av alle passeringer i Miljøpakkens bommer, og det er ny rekord. Malvik er den største elbil-kommunen i Miljøpakken. 25 % av alle biler i Malvik er fossilfrie. Elbiler sto for 78 % av nybilsalget i de fire Miljøpakke-kommunene i oktober. Fra 1. november måtte elbiler betale 20 % av full takst bommene.

Kontaktutvalget behandler også kostnadsøkning ved Saupstadbrua og bruk av miljøvennlig diesel på bussene. Innkalling med vedlegg.