Gå til innhold
Prosjekter

Skrevet av: Hans Kringstad

Publisert: 23 november 2021

Lesetid: 2 min

138 km gode sykkelveger i vinter

Miljøpakken utvider nettet med gode vinterveger for sykkel med 8 kilometer denne sesongen. Et detaljert kart viser hvor det skal være god standard.

Klikk og zoom:

Dermed er vi oppe i 138 km. De fordeler seg slik på to kategorier standard:

68 km GsA, som betyr snø- og isfritt ved hjelp av kosting og (minst mulig) salting. Svart asfalt så langt været gjør det mulig. Rødt på kartet.

75 km GsB, som innebærer hardt og jevnt snø/isdekke med maks 1 cm løs snø. Blått på kartet.

Nytt i år
GsA-standard:
– Fjordgata
– Lilleby-Dalen, hovedsykkelveg
Opp fra vanlig standard til GsB:
– Erling Skakkes gate fra Ilen kirke til Smedbakken
– Tyholtveien/Asbjørnsens gate mellom Festningsgata og toppen av bakken
– Byåsen: Gang- og sykkelveg i General Bangs veg, Odd Husbys veg og sørlige del av Gamle Osloveg vi fram til Kyvannsvegen
– Fv 6680 Bratsbergvegen: Astronomvegen-Stubbanvegen på fortau og Stubbanvegen-Utleirvegen på gang- og sykkelveg
– Fv 6668 Jarleveien: Tettet brudd i standard forbi byggeplass

Klage på brøyting eller strøing?
Det finnes dessverre ikke felles klagemottak for vegeierne staten, fylket og kommunen. Her varsler du:
• Statens vegvesen (riksveg): vts-midt@vegvesen.no eller telefon 175
• Trøndelag fylkeskommune (fylkesveg): postmottak@trondelagfylke.no
• Trondheim bydrift (kommunal veg): Nettjeneste

PS: Kartet er under arbeid. Det viser ikke alltid helt nøyaktig hvor maskiner vil gå.

Vinteren kommer i år også, og korona gjør fortsatt jobbsykling til et bra alternativ.