Prosjekter

Skrevet av: Camilla Bakke

Publisert: 01 juni 2021

Lesetid: 3 min

Mobilitetsrådgiverne: Vil kutte 1100 bilturer

Miljøpakken har fire mobilitetsrådgivere. Oppgaven er å vende vonde vaner til grønne reiser. Ett av målene er 1100 færre bilturer daglig mellom hjem og arbeidsplass i Trondheim.

Den ambisjonen knytter seg til prosjektet HjemJobbHjem. Ferdig rigget er håpet at 70 virksomheter med ca 7000 ansatte skal redusere bilbruken med 20 prosent. Les hvordan og hvorfor. En pilot ved fem arbeidsplasser ga gode resultater. Nord-Jæren (Stavanger-Sandnes) har oppnådd 15 prosent bilkutt.

Mobilitetsrådgiverne har ulik bakgrunn, men felles mål og metode. Ved systematisk bruk av mye gulrot og litt pisk skal flere oppdage fordelene med å kjøre mindre bil. Beina, sykkelen, bussen og trikken er gode alternativer for mange. De må bare prøve – feks ved å låne elsykkel gratis.

Hilsen Miljøpakkens mobilitetsrådgivere.

På bildet øverst ser du fra venstre:

Christiane Solheim, samfunnsgeograf med fortid blant annet innen skolering og rekruttering i LO.

Ingrid Ødegård, tidligere markedsanalytiker i AtB.

Johan Petter Mæhre, tidligere bedriftsrådgiver i bank.

Kristin Giske Lauritsen, som kommer fra Sintef og forskning på hvordan vi kan lagre CO2.

Et par uker nå først i juni kan du se de blide ansiktene deres på flere bussholdeplasser i byen. Kristin, Johan Petter, Christiane, Ingrid takker for at du reiser grønt sammen med Ingeborg Grønning, som jobber mye med kollektiv og litt med mobilitet.

Mobilitetsrådgiving (da kalt reiserådgiving) kom kinn i Miljøpakken kort tid etter oppstart i 2009. Blant andre Lund kommune i Sverige hadde gode erfaringer, De siste årene et arbeidet trappet opp og satt i system. Viktige oppgaver ved siden av HjemJobbHjem er blant annet:

Arbeid ved skolene: Bistand til trafikkopplæring, fysisk trafikksikkerhet og planlegging av hjertesoner, som innebærer nesten bilfrie områder rundt enkelte skoler. Skolesyklinga har for øvrig økt markant ved barneskolene i Trondheim av flere årsaker.

Sykkelvennlig arbeidsplass: Sertifiseringsordning for virksomheter som legger til rette for jobbsykling. Fungerer som en konkurranse, men også som et tiltak der bedrifter og offentlige arbeidsplasser lærer av de beste.

Prøv el-sykkel gratis: Tilbud til arbeidsplasser. En utlånsordning til private står på vent fordi forretningene mangler sykler å låne ut. Les om tips og tilbud.

Kampanjer, eksempelvis: Gratis vårpuss av sykkelen, støtte til kjøp og montering av piggdekk, utdeling av gratis brodder.

Tagging: Miljøpakken takker de som går og sykler, og minner om fordelene , ved å spraymale asfalt.

Etter at Miljøpakken ble utvidet i 2019, omfatter mobilitetsrådgivinga også kommunene Melhus, Malvik og Stjørdal.

Mer god sykkelparkering er viktig hvis Trondheim skal beholde posisjonen som en ledende sykkelby. Ingrid Ødegård og Johan Petter Mæhre jobber primært for å få arbeidsplasser til å satse på sykkel. Foto: Thor Nielsen.