Prosjekter

Skrevet av: Kristin Gjærevoll

Publisert: 11 november 2014

Lesetid: 2 min

Heimdalsvegen stengt

I dag tidlig ble Heimdalsvegen stengt for gjennomkjøring. Vegen vil være stengt i to dager, til torsdag 13. november kl 24.

Årsaken er fjellsprenging  og bygging av stikkrenner på tvers av vegen i forbindelse med bygging av ny gang- og sykkelveg. Vegen stenges ved Heimdalsvegen 110/116.

Beboere langs vegen er varslet, og har mulighet til å kjøre til eiendommene sine. Det er satt opp egen buss for skolebarn.

Miljøpakken bygger ca 4 km gang- og sykkelveg langs Heimdalsvegen som er planlagt ferdig i slutten av 2015. Det er kvikkleire i grunnen, og det gjøres omfattende terrengtiltak som vil stabilisere hele området. Prosjektet er en del av sykkelsatsingen i Miljøpakken.