Prosjekter

Skrevet av: Hans Kringstad

Publisert: 14 juli 2016

Lesetid: 4 min

Kjenner du Årets fotgjenger i Trondheim?

Miljøpakken søker Årets fotgjenger 2016 i Trondheim. Vet du av noen som fortjener premie for å bruke beina? Vi har […]

Miljøpakken søker Årets fotgjenger 2016 i Trondheim. Vet du av noen som fortjener premie for å bruke beina?

Vi har fått gode kandidater, men vil gjerne ha noen flere før juryen kårer historiens første Årets fotgjenger i Trondheim.

Det gående folket får mindre oppmerksomhet enn fortjent i arbeidet med å endre folks reisevaner. De som går i stedet for å kjøre kutter køer, renser bylufta og bidrar til å redusere utslipp av klimagasser. Fotgjengerne gir oss alle en triveligere by mens de selv får bedre helse.

Send inn forslag på Årets fotgjenger via:
•    privat melding på Miljøpakkens Facebook-side (bruk «melding»/»message» nede i høyre hjørne på hovedbildet på FB-sida)
•    eller på e-post til reiserådgiver Sylvelin Foldøy (bildet over); sylvelin.foldoy@trondheim.kommune.no

Hvis din kandidat vinner får du premie selv også. Du kan selvsagt foreslå deg selv, ingen grunn til beskjedenhet.

Gå-inspirasjon
Vinneren må ikke nødvendigvis være den som går mest eller lengst. Formålet med å kåre Årets fotgjenger er todelt:
1. Å fortelle historier som kan inspirere andre til å gå mer i stedet for å kjøre
2. Å gi gåing høyere status

Årets fotgjenger kan for eksempel være en person som:
•    går til og fra jobb i all slags vær selv om det fins gratis bilparkering på arbeidsplassen
•    bokstavelig talt har gått av seg mange kilo
•    har gått seg i form etter sykdom, eller som går trass i funksjonshemming
•    motiverer og hjelper andre til å gå, som for eksempel skolebarn
•    rett og slett er glad i å gå og vil fortelle om gleden ved å bruke beina i en fin by

32 000 superkorte bilturer
Hver dag tilbakelegger folk i Trondheim 32 000 bilturer som er kortere enn en kilometer. Nesten 100 000 bilturer er kortere enn tre kilometer. Samtidig vet vi at folk i byen går 140 000 turer på en vanlig dag.

Miljøpakken ønsker å kutte korte bilturer av hensyn til bymiljøet og for å klare nullvekstmålet i Bymiljøavtalen.

Premier venter
Derfor: Hjelp oss å finne de gode eller morsomme eksemplene som kan inspirere flere til å gå mer og kjøre mindre – til jobb, til butikken, til trening, til skole eller rett og slett på tur i en flott by.

Premier til en verdi av flere tusen kroner venter Årets fotgjenger, og også den som har foreslått vinneren. Gi en kort begrunnelse for forslaget på privat melding/message eller e-post.

En jury kårer vinneren i løpet av Den europeiske mobilitetsuka 16 til 22. september.

Utne går videre
PS: Kjetil Utne gikk alle gater og veier i Trondheim på 527 dager. Nå har han tatt fatt på Klæbu også, siden kommunen skal bli en del av Trondheim. Les om den litt uvanige fotgjengeren på Facebook-sida Trondheim rundt på 527 dager.

Gåing Bakklandet
Å gå hånd i hånd på Bakklandet er ikke det dummeste man gjør. Men hvem bør få smykke seg med tittelen Årets fotgjenger 2016 i Trondheim?