Prosjekter

Skrevet av: Hans Kringstad

Publisert: 16 oktober 2018

Lesetid: 2 min

Johan Tillers vei er åpnet – kjør under Dovrebanen på Heimdal

Tirsdag 16. oktober klippet kommunalråd Sissel Trønsdal snora i nye Johan Tillers vei på Heimdal.

Dermed kan trafikken gå under Dovrebanen på tvers mellom Heimdal sentrum og Industriveien. Smedbrua har samtidig blitt en fin tverrforbindelse for syklister og gående. Rollen som beryktet «Fleksnesbru», der møtende bilister nektet å rygge, er ugjenkallelig over.

Smedbrua er nå førsteklasses gang- og sykkelbru over jernbanen.

– Prosjektet er enda et håndfast eksempel på hvordan Miljøpakken gjør byen bedre, sa Sissel Trønsdal i åpningstalen. Her er noen fakta:

  • 400 meter ny vei med fortau.
  • Kulvert under Dovrebanen – 28 meter lang og 21 meter bred på det bredeste. Jernbanen måtte legges om under anleggsarbeidet.
  • Ny rundkjøring i Johan Tillers vei/Industriveien.
  • Støyskjerming for Breidablikk skole og boliger.
  • 150 meter sykkelvei med fortau fra Industriveien til Smedbrua.

Åpningstale på Heimdal. Prosjektleder Åse Karen Søreng i gul jakke nærmest Trønsdal.

Prosjektet gjør det bedre både å kjøre bil, sykle og gå i området. Heimdal sentrum blir avlastet for en del trafikk. Smedbrua er borte som flaskehals.

Som Sissel Trønsdal påpekte vil veien få en trafikkmengde på ca 5000 kjøretøy i døgnet, men den er dimensjonert for 10 000. Det skyldes planer om å forlenge den og koble den til E6. Tekniske løsninger og kostnader for en tilkobling til E6 skal nå utredes.

Johan Tillers vei slynger seg inn under Dovrebanen. Veien sett fra Smedbrua rett før trafikken ble satt på.

Anleggsarbeidet startet i mars 2017 og er ferdig før tida. Prosjektet har vært krevende særlig på grunn av kryssinga under jernbanen. Miljøpakken har måttet rive og innløse et bilverksted, et MC-lokale og seks mindre bygg. Hele prosjektet koster ca 235 mill. kr.

Lars Erik Larsen var første bilist gjennom kulverten og fikk blomster av Sissel Trønsdal.