Prosjekter

Skrevet av: Hans Kringstad

Publisert: 03 september 2013

Lesetid: 2 min

Jobbreiser: Trondheim er best

Folk mer fornøyd i Trondheim enn i Oslo, Bergen og Stavanger.

Det går fram av en spørreundersøkelse TNS Gallup har gjennomført for NAF. NAF kaller resultatet Folkets Transportplan.

Her er noen funn:

Hvor fornøyd er du med hverdagsreisen din?
Trondheim: 69 prosent er svært eller meget fornøyd.
Bergen:        59 prosent.
Stavanger:   58 prosent.
Oslo/Akershus:  52 prosent.

Hvor stor del av reisetida står du i kø?
Trondheim: 13 prosent (5.52 min.)
Oslo:             15 prosent (8.37 min.)
Bergen:        17 prosent (7.88 min.)
Stavanger:   23 prosent (9.21 min.)

Hvor mange er forsinket annenhver uke eller oftere?
Trondheim: 23 prosent er ofte forsinket.
Bergen:        26 prosent.
Stavanger:   27 prosent.
Oslo:             38 prosent.

Folks opplevelse av trafikken stemmer med faktiske målinger selskapet TomTom har gjort av reisetid i byene. TomTom bruker GPS for å se hvor mye seinere trafikken går i rushtid enn ellers.

Resultatene – forlenget reisetid i rush:
Trondheim: 38 prosent forsinkelse.
Bergen:        42 prosent.
Stavanger:   56 prosent.
Oslo:             75 prosent.

NAF har også spurt hvor mange som vil bytte fra bil til kollektiv dersom kollektivtilbudet blir bedre. Her er andelen lavest i Trondheim. Det kan ha sammenheng med at kollektivbruken allerede har eksplodert. I Trondheim var veksten 33 prosent fra 2009 til 2012, og 7 prosent første halvår i år.

I regionen var bussveksten på 67 prosent i samme periode og ytterligere 10 prosent første halvår 2013.

Biltrafikken har holdt seg stabil trass i stor folkevekst etter at bompunktene i Miljøpakken kom opp i 2010. Bussbruken tok av da Miljøpakken og fylkeskommunen satte ned takstene og gjorde tilbudet bedre.