Prosjekter

Skrevet av: Kristin Gjærevoll

Publisert: 21 juni 2017

Lesetid: 2 min

Innherredsveien stenger for gjennomkjøring

Strekningen mellom rundkjøringen ved Solsiden og Sirkus Shopping blir stengt for gjennomkjøring fra mandag 26. juni kl 06.

Da starter byggearbeidene i forbindelse med prøveprosjektet på strekningen. Selve anleggsarbeidet vil ta ca tre uker, og i denne perioden vil enkelte av bussholdeplassene inn mot byen ha litt dårligere tilgjengelighet.

Klikk på kartene for større versjoner.

Gå, sykle og ta buss!

Prøveprosjektet i Innherredsveien skal undersøke om det blir god nok framkommelighet for buss hvis kapasiteten på strekningen blir redusert til to felt. For biler betyr det at det blir påbudt å svinge til høyre eller venstre ved Stadsingeniør Dahls gate. Buss, taxi, moped og MC er unntatt fra påbudet. Gjennomgangstrafikk må velge Strindheimtunnelen, mens vi oppfordrer de som har mulighet til å gå, sykle eller reise kollektivt.

Før og underveis i prosjektet blir trafikken registrert og analysert. Prosjektet skal vare i ca. seks måneder, og skal evalueres i ettertid.

For trafikk fra sentrum blir det påbudt å svinge ved Rosendal. Klikk for større kart.

Fakta om prosjektet:

  • Innsnevring fra fire til to gjennomgående kjørefelt i Innherredsveien fra rundkjøring ved Solsiden til Sirkus shopping
  • 1,8 km lang strekning
  • Nedsatt fartsgrense til 40 km/t
  • Gjennomkjøringsforbud ved Stadsingeniør Dahls gate (unntatt buss, taxi, moped og mc)
  • Gjennomgangstrafikk anmodes til å bruke Strindheimtunnelen
  • Justering av skilt på strekningen og signalanlegg i kryss
  • Toveis sykkelveg i avsperret kjørefelt på nordsiden